Delphi-proces

Delphi-proces

Formålet med Delphi-processen er at samle praktikere på alle niveauer i hele skolesystemet til at vurdere hvilke faktorer, som er vigtigst for at lykkes med bevægelse som en naturlig del af skoledagen i den danske grundskole.

Processen udmunder i en rapport, som beskriver hvilke faktorer, som er vigtigst for implementering af bevægelse i skolen, og giver dermed et stærkt kvalificeret grundlag for at justere igangværende praksis og igangsætte nye aktiviteter ud fra definerede behov. Praksiscenter for Idræt og Bevægelse i Skolen vil anvende den viden processen genererer til at udvikle implementeringsguiden, som skal understøtte alle niveauer i skolesystemet med implementeringen. Ligeledes bliver udbyttet af processen grundlaget for praksiscenterets innovationsworkshops, hvor interessenter skal arbejde med at udvikle bæredygtige løsninger, som understøtter bevægelse i skolen.

Udgangspunktet i delphi-processen er ikke forskning, men praksis, med mulighed for at samle og skabe dialog på tværs. I processen identificeres først de behov, som opleves på alle niveauer af skolesystemet. Efterfølgende sammensættes et ekspertpanel, som repræsenterer alle niveauer af skolesystemet samt forskellige holdninger. Panelet rangerer og diskuterer de identificerede faktorer således, at den afsluttende analyse og konsensus er baseret på dialog på tværs af niveauer.

Processen er illustreret i nedenstående diagram.