Netværksklynge

Netværksklynge

Netværksklyngen skal samle eksisterende netværk og brugergrupper omkring idræt og bevægelse i skolen for at udnytte en uforløst samlet synergi. Det kunne fx være ved at koble viden fra netværkene Bevægelse på Tværs og Masterclass, ligesom andre gode netværk kan komme i spil. 

Det skal resultere i en styrket ressourcemængde og adgang til en konstant og praksisnær kvalificering og nyudvikling af indsatser for skoler og kommuner.

Netværksklyngen skal være vidensdelende og et laboratorium, hvor der arbejdes mod konkrete løsninger på både velkendte og nye problemstillinger. Praktikere, politikere, forskere, myndigheder, interesseorganisationer og øvrige interessenter inden for idræt og bevægelse i skolen skal mødes på to årlige innovationsworkshops og udveksle erfaringer, viden og synspunkter.

 

Aktuelt inviteres Praksiscenter for Idræt og Bevægelses netværk - og øvrige interesserede - til netværskdag 14. september 2023.

Læs mere om netværksdag