Parathedsanalyse

Parathedsanalyse

Centeret udvikler og tilbyder et analyseværktøj til kommuner og skoler, som skal sikre en indledende og grundig analyse af, hvordan bevægelse på den pågældende skole eller i den pågældende kommune organiseres og forstås.

Analysen består af en kortlægning, som afdækker flere aspekter af bevægelse i skolen, såsom forståelse af bevægelsesbegrebet, rammer for bevægelse, anvendelse af bevægelse og kompetencer på området. Det er vigtigt, at analysen afspejler så bredt et udsnit som muligt af skolens personale og elever m.m. Herigennem sikres, at de tiltag, som påbegyndes efter analysen, får størst effekt og er baseret på viden og behov. Analysen udarbejdes derfor til forskellige respondentgrupper, hvor spørgsmålene tilpasses gruppens tilknytning til skolen og udviklingstrin.

Parathedsanalysen kan samtidig fungere som centralt element i et procesforløb med henblik på i et koordineret forløb at hjælpe kommunale forvaltninger, skolebestyrelser og skoler med at få bevægelse bedre integreret i skoledagen - ud fra de lokale udfordringer og behov. Et procesforløb er dermed en kontinuerlig, kvalitativ indsats for bevægelse på en skole eller i en kommune, hvor centerets parathedsanalyse skal udgøre den grundlæggende forudsætning for det videre arbejde.