Om Praksiscenteret

Fakta om Praksiscenter for Idræt og Bevægelse i Skolen

Praksiscenter for Idræt og Bevægelse i Skolen er et tiltag fra Dansk Skoleidræt, som løber frem til og med december 2023, og som er støttet af TrygFonden.

Praksiscenter for Idræt og Bevægelse i Skolen har som grundformål at styrke implementeringen af det skolelovmæssige krav om gennemsnitligt 45 minutters daglig idræt og bevægelse som en del af en varieret skoledag og dermed sikre, at flere børn og unge bevæger sig mere.

Det skal ske ved at arbejde for en målsætning om, at bl.a. kommuner og skoler i højere grad etablerer strukturer og bæredygtige indsatser omkring idræt og bevægelse i skolen for at understøtte en vedvarende praksisændring og dermed etablering af en bevægelseskultur på den enkelte skole.

Initiativet kommer efter, at Dansk Skoleidræt og Trygfonden med projektprogrammet Sunde Børn Bevæger Skolen (2014-19) årligt har efteruddannet 60-70 % af landets skoler i bevægelse.

Praksiscenter for Idræt og Bevægelse i Skolen sigter på en bred målgruppe og dermed behov på flere niveauer inden for skolesystemet. Centerets aktiviteter skal kunne tilgås af elever, pædagoger, lærere, skoleledelser, kommunale konsulenter samt organisationer, styrelser og ministerier, dvs. fra praksis til politisk niveau med et fokus på også at aktivere, forstærke og forbinde alle led. Både nationalpolitiske beslutningstagere såvel som forvaltninger og politiske udvalg, skolebestyrelser- og ledelser, elever, organisationer og kommuner. Dermed sikres mere bevægelse i skolen for ALLE børn og unge: Eleverne er centerets endelige målgruppe. 

Med udgangspunkt i tre centrale grundelementer vil Dansk Skoleidræt med Praksiscenter for Idræt og Bevægelse i Skolen sikre et kraft- og ressourcecenter til gavn for alle faggrupper og sektorer, der arbejder med idræt og bevægelse i skolen. Centeret skal tilbyde en videns- og praksisbaseret understøttelse med højt fagligt indhold, som i en samlet proces skal understøtte forudsætningerne for at sikre mere bevægelse i skolen for ALLE børn. Centerets tre grundelementer er:

  • Netværksklynge
  • Rådgivning
  • Værktøjskasse