Rådgivning

Gode råd til bevægelse i de boglige fag

Til dig, der skal i gang

 1. Start med det, du er tryg ved.
 2. ”Keep it simple”.
 3. Skab klare rammer omkring bevægelsen.
 4. Giver det mening? 
 5. Afbryd ikke elevernes fordybelse.


Til dig, der er i gang

 1. Inddrag eleverne.
 2. Skriv bevægelse ind i dine årsplaner eller ugeplaner som et didaktisk værktøj.
 3. Husk videndeling. 
 4. Arbejd tværfagligt med bevægelse. 
 5. Brug den understøttende undervisning.


Til dig, der har en vejlederfunktion

 1. Afklar med skolens ledelse, hvorfor og hvordan I vil arbejde med bevægelse på din skole.
 2. Skab en systematik omkring skolens materialer til bevægelse i undervisningen. 
 3. Sæt bevægelse på dagsordenen. 
 4. Giv dine kolleger en oplevelse af, at bevægelse i undervisningen er let at gå til. 
 5. Introducer simple værktøjer og modeller for dine kollegaer.