Faktorer for bevægelse i skolen

Resultaterne af rapporten "Afgørende faktorer for bevægelse i skolen" er inddelt i forskellige niveauer af skolesystemet, så hvad enten du er elev eller kommunal konsulent, kan du dykke ned i dit område, og blive klogere på, hvad der er på spil. Kortlægningen af faktorer skal gøre det lettere at gå konkret til værks og arbejde ud fra specifikke opmærksomhedspunkter, når bevægelse skal implementeres i folkeskolen.

 

Overordnede resultater

Selvom resultaterne af undersøgelsen er delt ud på mange områder, er der alligevel én konklusion, som træder særligt frem. Paneldeltagerne blev nemlig som en del af processen bedt om at pege på den faktor, som de mente, udgør det allervigtigste næste skridt. Ud af de 136 faktorer, som panelet behandlede i de to workshops, pegede mere end halvdelen af panelet på den samme faktor: at bevægelse bliver en obligatorisk del af læreruddannelsen. Der var bred enighed om, at bevægelse bør være en del af den undervisningspraksis, de studerende møder på uddannelsen, så det bliver naturligt for dem at gå ud og inddrage det i deres egen praksis som lærer og pædagoger.

Læs mere om hvilke faktorer, der er afgørende i de enkelte led af skoleverden, ved at klikke på den ønskede målgruppe i menuen til venstre på siden.